Sinds 2007

KINDERFONDS

ONDERWIJS EN UW STEUN GEVEN EEN KIND EEN TOEKOMST.

Help comes in many packages

Kinderfonds
ONDERWIJS EN UW STEUN GEVEN EEN KIND EEN TOEKOMST.

In Afrika is nog veel te doen. Wij realiseren ons dan ook heel goed, dat wat wij doen een druppel op de gloeiende plaat is. Onderwijs is van groot belang, want wie een opleiding kan volgen, kan in de toekomst zelf zijn of haar omgeving helpen (o.a. mentaliteitsverandering).

Onze kinderen gaan dagelijks naar school om een opleiding te volgen. Dit is in Afrika niet zo gewoon. De directeur van de school in Gambia (die wij steunen) haalt en brengt iedere dag de leerlingen van en naar school. Deze kinderen komen uit dorpen tot wel 25 km van school verwijderd. Vervoer voor deze school is daarom van groot belang.

Januari 2007 hebben wij de school diverse goederen en een auto geschonken.

Door de opbrengst van 2 andere auto’s en diverse donaties zijn we in de gelegenheid geweest om een nieuwe kleuterschool te bouwen.

In februari 2008 hebben we een schoolbus naar “onze” kleuterschool gebracht.

Het Bundung Vocational Institute in Serekunda in Gambia Afrika bestaat nu uit een kleuterschool en een beroepskeuze-school. Daar tussen hoort nog een basisschool. Daarvoor zetten wij ons nu in om die binnen afzienbare tijd te realiseren, zodat de kinderen tussentijds niet hoeven te gaan zwerven maar van kleuter tot vakman/-vrouw binnen één scholengemeenschap verblijven.

MAAR ER IS MEER TE DOEN.

In Gambia bestaat er geen leerplicht. De meeste kinderen volgen enkele jaren onderwijs, waarbij er voorrang wordt gegeven aan jongens. De meeste kinderen gaan rond hun vijfde jaar naar school. Veel kinderen van het platteland maken hun school niet af omdat hun inbreng bij het werk op het land en/of huishouding vaak noodzakelijk is.

Voor het onderwijs wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd voor schoolfonds en uniform.

Het uniform is verplicht en staat voor de gelijkheid van de kinderen.

Ook moeten de ouders betalen voor boeken, schriften, pennen, … Dus wanneer je naar landen gaat zoals Gambia hoef je geen schoolgerief mee te nemen. Door het ter plaatste te kopen kun je de plaatselijke economie steunen.

In Gambia zijn er méér dan genoeg kinderen die graag onderwijs willen krijgen.

Helaas is dit niet voor iedereen mogelijk door de hoge kostprijs van het onderwijs. Er is in Gambia al gebrek aan geld om pennen, potloden en andere schoolbenodigdheden te kunnen kopen. Er wordt aan erg veel kinderen les gegeven, veelal zonder de benodigde materialen en onder slechte omstandigheden.

Het is dan ook nodig om er scholen te bouwen en te herbouwen.

Door de kinderen financieel te ondersteunen kunnen we ze een kans geven naar school te gaan.

WAT KOST HET?

Om een kind een jaar lang onderwijs te kunnen laten genieten op de kleuterschool moeten de ouders omgerekend ongeveer € 60,00 betalen.

Dit is voor veel gezinnen niet op te brengen, daarom kunnen we met uw steun ( € 60,00 per jaar) een kind laten leren.

HOE KAN IK HIERAAN DEELNEMEN?

Stuur ons een email, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op of download het Adoptieformulier en stuur deze op.