Copyright

 

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Stichting Twente for Gambia en het logo van Stichting Twente for Gambia, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Stichting Twente for Gambia . Stichting Twente for Gambia behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Stichting Twente for Gambia en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Twente for Gambia is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Stichting Twente for Gambia heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Stichting Twente for Gambia , sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Stichting Twente for Gambia heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.